תהליכי ליווי מנהלים


קבוצת לדעת מתמחה שנים רבות בליווי מאות מנהלים בכל המגזרים ובכל רמות הניהול. מלווי המנהלים של קבוצת לדעת הם בעלי ניסיון עשיר בפיתוח מנהלים והבאתם להישגים יוצאי דופן בכל תחומי הקושי שלהם, במקצועיות, דיסקרטיות ואפקטיביות גבוהה.

מלווי המנהלים של קבוצת לדעת מביאים איתם לצד הניסיון העצום בשטח, את הידע המחקרי החדש ביותר בתחום הניהול וכן גישה חופשית להתייעצות עמוקה ודיסקרטית עם מלווי מנהלים נוספים מהשורה הראשונה בארץ, התייעצות שמאפשרת בחינה של אופציות ופתרונות נוספים לכל האתגרים שעולים בתהליך.

כל תהליך מתמקד בצורך הספציפי הן של הארגון המזמין והן של המנהל המלווה, ומתמקד בטיפול ענייני בשגרות הניהול, מיומנויות התנהגותיות, עקיפת חולשות ומיקסום החוזקות והתאמה לאופי הייחודי של המנהל, הארגון והסביבה הניהולית.

בסדרת מפגשים תחומה בזמן נתמקד בהבניית תכנית פעולה קונקרטית, ליווי העשייה בשטח והשגת תוצאות מדידות וארוכות טווח בתחומים בהם נטפל.

בסיום התהליך יאמץ המנהל שיטות ניהול מועילות יותר ומנגנונים התנהגותיים להמשך שיפור והתמודדות בתחום ללא צורך בעזרה חיצונית.


מרכיבי התהליך (מוקדי התהליך, היקפו והמבנה):

מוקדי תהליך הליווי:                                                                     

תהליך הליווי מותאם באופן אינדיווידואלי לכל מנהל לאחר אבחון המבוצע על ידי היועץ המלווה בפגישה הראשונה. על בסיס תהליך אבחוני זה תיבנה תוכנית עבודה מעשית שסביבה יתקיים תהליך הליווי.

עם זאת לאור ניסיוננו בתהליכים קודמים נדגיש מספר תחומים שבהם לרוב עוסקים תהליכים מסוג זה:

 • ניהול זמן וניהול משימות במצבי שגרה מול מצבי קיצון
 • יצירת אווירה בצוות העובדים המעודדת תפוקות והספקים.
 • פיתוח תפיסה וזהות ניהולית.
 • חיזוק וייצוב שגרות ניהול וכלים לבחינת היעילות שלהם לאורך זמן.
 • ניהול של תהליכי האצלת סמכויות והעצמת עובדים.
 • הנעת עובדים למצוינות ועידוד יוזמה למצוינות בקרב העובדים.
 • בניית יחסי אמון בין המנהל לממשקים אחרים שאיתם הוא עובד.
 • התמודדות אפקטיבית עם תכנון לטווח ארוך.
 • התמודדות עם "עובדים מורכבים" ביחידה.
 • כתיבת תוכניות עבודה והטמעתם בשטח.
 • הכנה וביצוע פרזנטציות והעברת מסרים מול קהלים שונים בארגון
 • ועוד

היקף תהליך הליווי:

תהליך הליווי יכלול מפגשים בני שעה וחצי למנהל. המרווחים בין המפגשים יקבעו בין המנהל ליועץ המלווה בהתאם לממצאי האבחון במפגש הראשון.

 
מבנה תהליך הליווי:

תהליך הליווי יותאם למנהל אך יכלול ארבעה שלבי עבודה קבועים שיהוו בסיס לפעילות בתהליך:

 • היכרות ואבחון: במפגש הראשון ובמקרים בודדים גם בשני תיווצר היכרות ויחסי אמון בין היועץ המלווה לבין המנהל. מפגשים אלו יוקדשו לבחינה של שגרות הניהול של המנהל ולתוצאות המעשיות של שגרות אלו.
 • בניית תוכנית עבודה: על בסיס האבחון יבנו היועץ המלווה והמנהל תוכנית עבודה מעשית שתמקד את המנהל בנקודות המרכזיות בהן עליו להתמקד על מנת לשפר את התוצאות של היחידה אותה הוא מנהל.
 • ליווי יישום תוכנית העבודה: במהלך שלב זה הכולל את רוב המפגשים בתהליך, יערך תהליך למידה ומשוב למנהל שיתבסס על התהליכים המעשיים שמבצע המנהל כדי לשפר את הביצועים של יחידתו. זהו השלב שבו הן ההצלחות והן הקשיים הופכים למשאב למידה המאפשר התפתחות ארוכת טווח של המנהל.
 • סיום התהליך: לקראת סיום התהליך תתבצע על ידי היועץ המלווה והמנהל בדיקה של ההתקדמות ושל המסקנות שעלו מן התהליך. לאור בדיקה זו ולאור הידע ושיטות העבודה שרכש המנהל בכל שלבי התהליך, יבנו דרכי פעולה ושיטות עבודה שאותן ימשיך המנהל ליישם גם לאחר סיום התהליך. בנוסף, גם לאחר סיום התהליך, יהיה היועץ המלווה זמין לכל התייעצות בה יהיה המנהל מעוניין.

 

בואו לדעת יותר

אור רז 0546590326