קו הזינוק של אנשי המחר

משימה שלישית
"כי טיפה עוד
טיפה תהינה לים"

בלי לשים לב (או עם) כבר התקדמת/ה מאוד. עצם המיקוד והבנת המצב (הצעד הראשון) והלמידה (הצעד השני) מניעים לפעולה ויוצרים שינוי. אחת הטעויות הנפוצות של אנשים ששואפים לצמיחה והתפתחות היא לנסות "לשנות בגדול". שוב ושוב אנחנו מוצאים שדווקא השינויים הקטנים הם בהרבה מקרים המשמעותיים ביותר. בשפה מדעית, שינויים קטנים מפעילים אזורים רלוונטיים במוח ועוזרים לשינויים גדולים יותר להתרחש. לכן בשלב הזה תתמקדו אפילו יותר.

בחירת פעולה:

לגבי התחום שבחרתם בשלב השני, בחרו פעולה אחת שתשפר את המצב.
לא, לא שלוש ואפילו לא שתיים. אחת. בחרו את הפעולה לפי הכללים הבאים:

א – האם היא ברת ביצוע?

בחרו פעולה שניתן לבצע בפועל, משהו שמתאים ללוח הזמנים ולאפשרויות האישיות שלכם.
פעולה קטנה ומעשית טובה אלפי מונים מפעולה גדולה משמעותית ולא מעשית. היו צנועים.

ב- האם כיף לבצע
את הפעולה?

פעולות כיפיות הן בעלות סיכוי גבוה יותר להתבצע – ביחרו פעולה כיפית במידת האפשר.

ג – האם היא כתובה?

הכניסו את הפעולה בפועל ביומן –
מה שלא קיים ביומן לא קיים!

ד – האם קיים מעקב?

רישמו ביומן זמני מעקב.
במידת האפשר שתפו מישהו במה שבחרתם
וקבעו איתו זמן מעקב.

שימוש בקבוצה:

חשוב לנו שתשתפו בקבוצה. הקמנו את הקבוצה בהתנדבות, מתוך רצון ליצור קהילה שעוזרת לנו ולאחרים להתקדם למחר טוב יותר.
כשאנחנו משתפים מה עשינו זה דוחף אותנו קדימה ובעיקר עוזר לאחרים – שתפו אותנו במר מחר בפעולה שבחרתם ובתוצאות שלה –
הרבה אנשים ילמדו מכם.

רוצה לשתף בקבוצה של מר מחר?